Tolk-Vertaler

Ik help u bij de communicatie met Franstaligen. Of u nu een ondernemer bent, notaris of advocaat of in de gezondheidszorg werkt, ik sta u bij tijdens de gesprekken die u voert. 25 jaar heb ik ervaring als simultaan, consecutief en fluistertolk. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in strafrecht, notarieel recht en de gezondheidszorg. Tot mijn klanten behoren het Ministerie van Justitie (rechtbank, advocatuur, IND, PI, COA), het bedrijfsleven zoals TMA Benelux, Henkel (via Da Vinci) en vele anderen. Op de Radboud Universiteit ben ik  een van de drie docenten die een minor juridisch vertalen opzet en doceer aan studenten van de faculteit Rechten.

Wat is het verschil tussen tolken en vertalen?

Deze vraag krijg ik vaak. Een tolk vertaalt mondeling de communicatie tussen twee partijen, terwijl een vertaler dag en nacht aan zijn computer zit om schriftelijk documenten te vertalen. Als tolk fungeer je als brug tussen twee personen of groepen, die elkaar niet verstaan. Zelf ben je als het ware onzichtbaar. Als tolk moet je ad hoc je vocabulaire paraat hebben. Weet je een woord niet? Dan zul je het ter plekke moeten omschrijven. Bij het vertalen krijg je meer ruimte, want op tafel liggen diverse gespecialiseerde (woorden)boeken verspreid en staan je talrijke digitale woordenboeken ter beschikking. Het zou zo maar kunnen dat je als vertaler een uur bezig bent met het opzoeken van de juiste vertaling van een juridische term. Die tijd heb je niet bij het tolken.

GA NAAR TOLKENGA NAAR VERTALEN

RBTV

Als tolk-vertaler moet je voldoen aan hoge eisen. Het ministerie van justitie heeft daarvoor de Wet beëdigde tolken en vertalers in het leven geroepen. Als beëdigde tolk moet je ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers. Alleen als je op deze lijst staat,  mag je gewaarmerkte vertalingen maken en als beëdigd tolk werkzaamheden verrichten. Diverse instanties zoals het Openbaar Ministerie, Politie, Raad van State, Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen, e.a. zijn verplicht om tolken van de Rbtv lijst te gebruiken. Voor  meer informatie verwijs ik u graag naar de site van het RBTV.

Ook ik sta in het register ingeschreven en voldoe aan alle gestelde hoge eisen. Jaarlijks volg ik bijscholingscursussen in een of ander vakgebied. Zo heb ik cursussen gevolgd op het gebied van mensenhandel, tolken voor de GGZ, tolken voor LVB jongeren, werken als interceptietolk. Mijn RBTV nummer is 1469. Voor een uitvoerige lijst verwijs ik u naar mijn CV.

NGTV

Het NGTV, Het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers, is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. Of u nu een tolk Chinees of een technische vertaler Spaans zoekt, bij het NGTV vindt u de juiste tolk- vertaler waar u naar op zoek bent. Binnen het NGTV zijn er taalgroepen gevormd die op reguliere basis samenkomen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Ik ben al 15 jaar lid van het NGTV en werk volgens de algemene voorwaarden van het NGTV. Daarnaast ben ik lid van de kring Arnhem-Nijmegen en de kring Midden- en Oost-Brabant.