Wat houdt u over na deze crisis?

Doe mee!

 “Never waste a good crisis”

Deze quote hebt u ongetwijfeld de laatste tijd wel vaker gehoord.

Winston Churchill wordt beschouwd als de geestelijke vader ervan, toen hij kort na de Tweede Wereldoorlog zijn visie gaf op de oprichting van de Verenigde Naties.

En het is ook waar: de coronacrisis dwingt ons anders naar de wereld te kijken. Behalve veel onzekerheden en moeilijke momenten, zet de crisis ons aan het denken over de huidige manier van handelen. We leren nieuwe vaardigheden, we worden steeds meer digitaal, het lukt ons werk en gezin te combineren, maar vooral: we hebben veel meer oog voor de medemens en durven dat ook te zeggen. We drukken ons respect uit voor mensen werkzaam in de vitale sectoren, in het onderwijs en de publieke sector.

We kunnen dus ook veel goeds overhouden aan deze crisis.

Hou het goede vast

Belangrijk is dat we, als we straks weer verder zijn en de crisis achter ons ligt, we het goede van nu hebben weten vast te houden.

Ik wil daar heel graag bij helpen. 

Als tekstschrijver kan ik deze bijzondere periode in ons leven vastleggen door uw verhalen, onze verhalen, uit te werken en op te schrijven. Ieder van ons krijgt op de een of andere manier wel te maken met de gevolgen van het virus. Als persoon, als slachtoffer, als ondernemer, als personeel in een vitaal beroep, als jongere, als oudere. Het maakt niet uit. De crisis raakt ons allemaal.

Als tekstschrijver zou ik heel graag al deze verhalen, die u met mij zou willen vertellen, uitwerken, opschrijven, publiceren en delen. Via de lokale media of bundelen in een boek. Ik zie het als een eerbetoon aan ons zelf, aan onze veerkracht en onze maatschappij, aan de manier waarop wij met z’n allen door deze periode heen zijn gekomen.

Soms met een groot verlies, een enerverende ervaring of harde confrontatie. Maar altijd met nieuwe spirit, herwonnen moed en een grote drijfveer om weer door te gaan.

Wat ga ik doen?

Op de eerste plaats hoop ik dat u mee wilt doen en dat kenbaar wilt maken door te reageren op deze oproep. Ik ga dan contact met u leggen. In een telefoongesprek ga ik u drie prangende vragen stellen:

  • Wat voor invloed heeft het coronavirus voor u op dit moment?
  • Hoe ziet u de toekomst voor uzelf en voor Nederland?
  • En waar hoopt u op?

Uw antwoorden verwerk ik in een persoonlijk verhaal, waarin u zich volledig herkent. Uiteraard mag u het lezen voordat ik het instuur bij een van de lokale kranten in Oss, Ravenstein, Schaijk. U hebt de regie over uw verhaal.

Waar hoop ik op?

Ik hoop op enthousiasme om deel te nemen, op openheid in uw verhaal, het delen van uw creatieve ideeën hoe u om wil gaan met de crisis en uw toekomstdromen, die hopelijk werkelijkheid mogen worden.

Wat moet u doen?

Als u belangstelling hebt, neemt u dan contact met mij op via mail, app of telefoon.

Simone van de Wijdeven

06-18165524

simonestv@home.nl.

Over Simone van de Wijdeven

Simone van de Wijdeven studeerde Franse Taal en Letterkunde, Russisch, Journalistiek en Mediation.

Ze is tolk / vertaler Frans en Russisch en schrijft columns, interviews, persberichten, websites.

Ze heeft een luisterend oor en kan zich heel goed inleven in de gevoelens van anderen. Ze schrijft voor Arena Lokaal, De Linguaan, het tijdschrift van het NGTV (Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers) en voor het Tijdschrift Conflicthantering van de Nederlandse Mediatorsvereniging.

In 2017 verscheen haar eerste boek: Aminata, tussen Hoop en Vrees.

Ze is lid van de Rotary Schaijk – Land van Ravenstein en ze zet zich vrijwillig in als buurtbemiddelaar voor Ons Welzijn in de gemeente Oss.

Contact

Simone van de Wijdeven

Telefoon: 06- 18165524

Mail: simonestv@home.nl

Www.simonevandewijdeven.nl