aminata-simone-van-de-wijdeven

Aminata, tussen Hoop en Vrees

Mag ik blijven of moet ik terug naar mijn eigen land? Waarom geloven ze me niet? De roman “Aminata, tussen Hoop en Vrees” beschrijft het onzekere en gekwelde leven van een Afrikaans meisje, dat na de opgelopen trauma’s in haar thuisland, naar Nederland vlucht via een mensenhandelaar. Een jarenlang traject van prostitutie, voorlopige opvang en asielprocedure is haar lot. Aminata leeft continu tussen hoop en vrees. Het wederzijds onbegrip tussen haar en de IND, die haar verhaal ongeloofwaardig vindt, breekt haar op. Haar enige houvast is de ondersteuning van een rechercheur, die zich sterk maakt voor haar zaak en haar helpt in zichzelf te blijven geloven. Een boek dat de lezer in de huid doet kruipen van de slachtoffers van mensenhandel en asielzoekers en duidelijk maakt dat recht en rechtvaardigheid niet altijd op een lijn staan.

Het boek kost € 20,00 exclusief verzendkosten als je het bestelt via simonestv@home.nl. Het is ook beschikbaar via Bolcom.nl. Een euro van elk verkocht boek gaat naar de Afrikaanse slachtoffers mensenhandel via SMO Den Bosch.

Voor leaflet klik hier.

Bestel het boek hier

“Er zijn vele vormen van mensenhandel. In de 19e eeuw werd de slavernij afgeschaft. Toen pas. En hoe betrekkelijk waar dat is, laat Simone van de Wijdeven zien in dit boek.”

Jan Terlouw - Politicus / Schrijver

"Je toekomst verliezen door te moeten vluchten, is nog niets bij het verliezen van je waardigheid omdat je vluchtverhaal niet wordt geloofd. Dit boek van Simone van de Wijdeven maakt intens voelbaar dat het systeem voor menig vluchteling nog meer pijn oplevert dan de fysieke mishandeling waaraan men hoopte te ontkomen. "

Gerd Leers - oud-burgemeester van Maastricht en voormalig minister Asielzaken en Integratie

“Ik heb meegeleefd met de hoofdpersoon en daarnaast kon ik het hele proces volgen dat iemand die op deze manier in Nederland terechtkomt, moet doormaken. Het boek leest als een roman en is daarnaast dus ook nog informatief. Een geweldige combi!”

Ina Koomen – Maatschappelijk Werker MO Regio ’s-Hertogenbosch

"Door het verhaal van Aminata ben ik me steeds bewuster geworden van de stappen die Afrikaanse slachtoffers moeten nemen om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen en van de tegenslagen die zij te verwerken krijgen gedurende het hersteltraject in Nederland. Ook het werk van IND en de DT&V is mij duidelijker geworden en de problemen waar de politie mee te maken krijgt omtrent de bewijsvoering. Door dit boek is het mij nog duidelijker geworden hoe lastig het is om mensenhandel te bewijzen, zeker als sprake is van buitenlandse slachtoffers. Ik wil je graag bedanken voor je boeiende boek en ik ga het zéker aanraden aan mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp."

Emma Simons - Junior beleidsmedewerker CKM

"Ik heb je boek Aminata gelezen en wil je bij deze een compliment maken. Je hebt een boeiend verhaal verteld, waarin ik als lezer een inkijkje heb gekregen in hoe het kan gaan met de kwetsbare mensen die ons land zijn binnengekomen met een heftig verleden. hier hun weg zoeken en een veilige plek vinden is niet gemakkelijk en het gevoel van plaatsvervangende schaamte bekroop me af en toe tijdens het lezen van je boek... hoe Aminata werd gewantrouwd en gevaar liep terug te moeten naar een plek waar ze zich zeer onveilig heeft geweten... de problematiek rond de vluchtelingen is geen eenvoudige en er bestaan wellicht geen oplossingen die alle belangen dienen, maar je boek geeft te denken... dank je wel daarvoor."

Ans van Gestel

“Achter elkaar heb ik je boek gelezen. Een gruwelijk verhaal, heel goed verteld en nog spannend ook. Ik vind het heel goed en belangrijk dat je je zo verdiept hebt in deze problematiek en je aanklacht hebt geschreven. Dank je wel dat je me dit boek gegeven hebt. Ik zal het zeker aanbevelen. Leuk om je te leren kennen, mijn vader had al van alles over je verteld. ”

Sanne Terlouw - schrijfster en publiciste

Over de auteur

Simone van de Wijdeven (1966) studeerde Franse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daarnaast studeerde ze Frans en Russisch aan de Universiteit Antwerpen en het ITV in Utrecht. Tenslotte volgde ze de opleiding Journalistiek bij Fontys in Tilburg. Onlangs heeft ze de opleiding tot mediator gedaan bij Merlijn Groep en legt ze zich toe op bemiddeling tussen overheid, bedrijven en Franstaligen. Bekijk het hele CV van Simone hier.

Tijdens haar werk als tolk Frans ontmoet Van de Wijdeven vele Afrikaanse meisjes die hun land van herkomst in Franstalig Afrika verlaten met behulp van een mensenhandelaar, in de hoop op een betere toekomst in Nederland. Van de Wijdeven wordt geraakt door de vreselijke trauma’s die deze jonge vrouwen in Afrika hebben meegemaakt, maar nog veel meer door de onzekerheid waarin ze leven als ze in Nederland komen: Mag ik blijven of moet ik terug?

Deze jonge vrouwen zijn slachtoffer van mensenhandel, komen vaak in de illegale prostitutie terecht waar ze uit weten te vluchten. Op dat moment kunnen ze aangifte doen van mensenhandel en hebben ze recht op beschermde opvang en een reguliere verblijfsvergunning, de zogenaamde B8.3 regeling. Deze vergunning verleent recht op scholing, uitkering en werk zolang het politieonderzoek naar mensenhandel loopt. Als dit onderzoek echter wordt geseponeerd, vervalt de B8.3 regeling en de daarmee gepaard gaande rechten. De asielprocedure met onzekere uitkomst is het vervolg voor deze jonge vrouwen. Een lang traject van wederzijds onbegrip tussen de Afrikaanse vrouw en de Immigratie en Naturalisatie Dient, IND, is het gevolg. De politie heeft haar mensenhandelverhaal niet kunnen bewijzen, de IND twijfelt aan haar asielrelaas, de redenen om uit het land van herkomst te vluchten. Wat moet je dan nog?

Volgens Van de Wijdeven is het verschil tussen de verkregen rechten bij de B8.3 regeling, die vervolgens tijdens de asielprocedure worden afgenomen, te groot. Hoe kun je iemand een paradijs gunnen door het verlenen van alle rechten om dat vervolgens weer af te pakken? En daarnaast word je ook nog niet eens geloofd. Voor veel vluchtelingen die Van de Wijdeven tegenkomt, is dat onbegrijpelijk. Volgens haar behoeft het Nederlandse systeem meer duidelijkheid om deze jonge vrouwen niet jarenlang in een onzekere positie te plaatsen waar ze continu leven tussen hoop en vrees. De politiek zou zich daar bewust van moeten worden.

Als tolk is Van de Wijdeven neutraal en houdt ze zich aan haar geheimhoudingsplicht. Als journalist / tekstschrijver mag ze haar mening uiten. Voor dit boek put de auteur niet alleen uit 25 jaar ervaring tolken voor deze doelgroep, maar heeft ze talrijke interviews gehouden met slachtoffers mensenhandel uit niet-Franstalige landen om haar werk als tolk niet te mengen met haar werk als journalist. Daarnaast heeft ze talrijke gesprekken gevoerd met diverse organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij slachtoffers van mensenhandel uit onder andere Afrikaanse landen, zoals SMO Den Bosch, Van Arkel Groep, Opvang Fier Fryslan, Opvang Kompaan de Bocht, De Evenaar, de IND, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Comensha, Cirkel Advocaten en liep ze stage bij de politie afdeling mensenhandel in Venlo. Het resultaat is deze fictieve roman, die gebaseerd is op waargebeurde verhalen en stoelt op de waarden van het Nederlandse opvangsysteem slachtoffers mensenhandel en asielprocedures.
Het boek is financieel ondersteund door Rotary Schaijk – Land van Ravenstein.